menu home-a
menu News-a
menu high test-a
menu_00

民國107年9月24日
106學測倒數:0天
106會考倒數:0天
106指考倒數:0天
總學習人次:38988

login_00
login_02a






1-4_icon 測評網/閱讀強化班/國文經典選文
 

文章篇名
Exams bar
劉基/郁離子 漆商 閱讀測驗 100 進入測驗
李朝威 柳毅傳書結奇緣 閱讀測驗 100 進入測驗
劉基/郁離子 趙人患鼠 閱讀測驗 100 進入測驗
劉基/郁離子 詬食 閱讀測驗 100 進入測驗
韓非/韓非子 棘刺刻猴 閱讀測驗 100 進入測驗
辛棄疾 破陣子為陳同甫賦壯詞以寄之 閱讀測驗 100 進入測驗
李煜 浪淘沙 閱讀測驗 100 進入測驗
禮記 苛政猛於虎 閱讀測驗 100 進入測驗
古詩十九首 客從遠方來 閱讀專區 100 進入測驗
李白 宣州謝朓樓餞別校書叔雲 閱讀測驗 100 進入測驗
王安石 泊船瓜洲 閱讀測驗 100 進入測驗
第一頁 前一頁 1234 下一頁 最末頁